Word-bestand omzetten naar een webpagina

PCMenu Word Tips en trucs

Webpagina's zijn gemaakt in HTML, HTML is het bestandsformaat voor Internet- en intranet documenten.

Vanuit Word kunt u een tekst opslaan als HTML document (in Word 97: Bestand >> Opslaan als HTML bestand, in Word 2000: Bestand >> Opslaan als webpagina).

Word maakt veel codes aan die u voor de opmaak van uw Internet- of intranet pagina niet nodig hebt. Als u de pagina later in een web-editor (bijvoorbeeld FrontPage, Adobe GoLive, EasyHTML) wilt wijzigen, dan hebt u hier heel veel werk aan. Zie de tekst Webdesign. Als u een korte tekst heeft die u later nog wilt wijzigen, maak dan de tekst direct in uw web-editor en gebruik geen bestand uit Word als bron. 

Wilt u de pagina echter niet meer wijzigen als hij eenmaal op het web staat, dan kunt u wel Word als bron gebruiken.

U zet als volgt een tekst uit Word om naar een webpagina:

Open het bestand. Tip: Als u vaker op deze locatie bestanden wilt openen, dan kunt u de map toevoegen aan uw Favorieten.

Kijk de tekst eerst goed door en probeer de opmaak zo goed mogelijk (dat wil zeggen: zo eenvoudig mogelijk!) te hebben. U kunt hierbij op het volgende letten:
Maak bij voorkeur een tekst zonder: lege regels, dubbele spaties, inspringen, veel tabs, veel afwijkende alinea's, verschillende lettertypes, plaatjes naast tekst enzovoort.
U kunt, om de opmaak te beinvloeden, wel tabellen gebruiken (met zichtbare of onzichtbare lijnen), deze worden goed overgezet naar de webpagina. 
Plaats plaatjes bij voorkeur op een nieuwe alinea of in een cel van een tabel.
Webagina's kennen geen paginascheiding en daardoor ook geen kopteksten en voetteksten. Verplaats daarom een eventuele kop- of voettekst, als u deze wilt behouden op uw webpagina, naar de hoofdtekst.
Met Ctrl+Shift+N en Ctrl+spatie op een geselecteerde tekst kunt u de opmaak snel standaardiseren. 

Opmaakfouten kunt u in Word makkelijk herstellen, maar in de webpagina's is aanpassing van de opmaak een tijdrovende klus.

Als de tekst goed is, kunt u het bestand als webpagina opslaan:

Klik op (Word 97): Bestand >> Opslaan als HTML bestand of (Word 2000): Bestand >> Opslaan als webpagina.

Zoek de locatie op waar de andere bestanden van uw site staan. Tip: Ook deze map kunt u toevoegen aan uw Favorieten.
Geef het bestand een duidelijke naam. Tip: Gebruik voor de bestandsnamen op het web bij voorkeur alleen kleine letters en geen spaties (  ), streepjes ( - ) of andere leestekens in de naam van de webpagina. Het onderstreepje ( _ ) kunt u wel gebruiken. 
Krijgt u meldingen te zien over het opslaan, dan kunt u deze negeren.
Kijk de pagina door. Ziet u vreemde opmaak, probeer dan deze opmaak te corrigeren en sla de webpagina opnieuw op. Lukken deze correcties niet, dan bent u helaas genoodzaakt om de webpagina zo te laten of de webpagina met een webeditor (bijvoorbeeld FrontPage) aan te passen, dit laatste kan u echter veel tijd kosten. U kunt dan in sommige gevallen de tekst sneller opnieuw maken, maar dan direct in de webeditor.

Webpagina publiceren

Ga nu verder met het publiceren van de pagina's op de site.

Webpagina's testen

Als de pagina's gepubliceerd zijn, wordt u dringend aangeraden om de pagina's te testen. Open de pagina's bij voorkeur zowel in Netscape als in Explorer.: de beide browsers geven soms andere resultaten. Zeker bij deze manier van het aanmaken van webpagina's kan er veel fout gaan met de opmaak.