Excel tips en trucs

http://www.pcmenu.nl - Hans Bronkhorst

Zie ook:

PCMenu Sneltoetsen  
Hebt u inhoudelijke vragen over Excel die u niet in deze teksten beantwoord ziet, stel deze dan bij voorkeur bij het forum  http://office.webforums.nl/forum/, http://www.helpmij.nl/ of http://forums.breekpunt.nl/,  u krijgt meestal dezelfde dag nog een helder antwoord van een van de deelnemers van het forum.

In deze tekst:

Inleiding Excel
Excel en Access
Begrippen
Voor u begint
Help gebruiken
Functies gebruiken in Excel
Meer informatie

Zie ook op andere sites op het Internet:

Cursussen, tips
Een uitstekende beginnerscursus voor Excel vindt u op de site van Hightreesoft.
Een andere goede Nederlandstalige online cursus voor Excel vindt u op  sip.be/cursus/excel/inhoud.htm
Softwijs heeft een goede beginners- en een gevorderdencursus op het internet gezet.
Op http://www.leren.nl vindt u een verzameling links naar sites over Excel.
De Engelstalige Excel homepage van Microsoft zelf vindt u op www.microsoft.com/office/excel/.
Bij het Nederlandstalige Microsoft Office ondersteuningscentrum vindt u enkele handige tips en uitgewerkte voorbeelden.
U kunt veel links naar teksten over Excel vinden op de Startpagina voor Office XP op officexp.pagina.nl. De meeste tips voor Excel XP zijn ook bruikbaar voor Excel 97 en 2000. Veel teksten op Internet zijn in de Engelse taal geschreven.
Een groot aantal handige links, inclusief verwijzingen naar voorbeeldprogramma's, staan op users.pandora.be/ingrid/excel
Sjablonen (Engelstalig) voor o.a. Excel vind u bij office.microsoft.com/templates/
Voorbeeldprogramma's
Tips en sjablonen vindt u op de site http://www.easytemplate.nl/ 
Enkele praktische Nederlandstalige voorbeeldprogramma's vindt u op de site van Luc Heyndrickx.
Forums voor Excel
http://office.webforums.nl Een forum voor de Office programma's met veel aandacht voor Excel, Access, PowerPoint en Word.
Helpmij.nl heeft een forum waarin onder meer een rubriek voor Office is opgenomen.
Breekpunt.nl is een forum voor hardware, software, netwerken, Windows, Office, websites enzovoort. 

Inleiding Excel

Excel is een programma waarmee u gegevens kunt invoeren in rijen en kolommen en eenvoudige, maar ook zeer complexe berekeningen kunt loslaten op de cellen. In Excel kunt u uitstekend rekenwerk uitvoeren, zoals schema's voor het berekenen van hypotheeksommen en 'Wat als ...'- berekeningen. Excel heeft een groot aantal formules ingebouwd.

Daarnaast kunt u in Excel gemakkelijk grafieken (staafdiagrammen, cirkeldiagrammen enz.) maken op basis van deze gegevens.

Een van de krachtigste functies van Excel is het maken van draaitabellen. Een draaitabel is een groepering van gegevens, waarbij Excel naar wens waarden kan optellen of bijvoorbeeld het gemiddelde of het aantal kan berekenen. Van een draaitabel kunt u een draaitabelgrafiek maken.

Excel en Access

Excel is uitermate geschikt voor (complex) rekenwerk op enkelvoudige tabellen. Wanneer u met meerdere tabellen en lijsten gaat werkt, dan is in de meeste gevallen Access veel beter geschikt dan Excel. U kunt in Access veel beter verschillende tabellen met elkaar koppelen en u kunt snel formulieren ontwerpen die de invoermogelijkheden voor de gebruiker beperken. Grafieken kunt u rechtstreeks vanuit Access afdrukken, u hebt Excel hiervoor niet nodig.

Zie voor de afweging tussen Excel en Access ook de tekst van het Microsoft ondersteuningscentrum Access 2002 of Excel 2002 gebruiken voor het beheren van gegevens

Excel, Access, Word en PowerPoint zijn alle afkomstig uit de Microsoft fabrieken en werken daarom goed samen.

Begrippen

In Excel worden de volgende begrippen gebruikt:

*   Werkmap: de verzameling van werkbladen die die samen in één bestand worden opgeslagen.

*   Werkblad: een blad met rijen en kolommen. U kunt meerdere werkbladen in één werkmap opnemen, elk werkblad krijgt zijn eigen tab, zie onderaan het venster. U kunt zelf de naam van een werkblad wijzingen: klik met de rechter muisknop op de tab en kies voor Naam wijzigen.

*   Rijen: de horizontaal geplaatste gegevens. In Excel heeft elke rij een opvolgend nummer.

*   Kolommen: de verticaal geplaatste gegevens. In Excel heeft elke kolom een opvolgend letter van het alfabet. Excel 'nummert' na de Z door met AA, AB enzovoort.

*   Cellen: de kruispunten tussen de rijen en de kolommen. U kunt naar een cel verwijzen door het kolomnummer en het rijnummer op te geven: de eerste cel linksboven (kolom A, rij 1) heeft de verwijzing A1.

*   Macro's: met macro's kunt u acties die u vaker wilt laten uitvoeren, automatiseren. Macro's in Excel zijn geheel opgebouwd uit programmeertaal-opdrachten, geschreven in de programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA). Dezelfde programmeertaal wordt ook gebruikt in o.a. Access en Word. In VBA kunt u opdrachten in het Excel-bestand instellen en fouten in invoer of uitvoer ondervangen.

Help gebruiken

U kunt het uzelf makkelijker maken door volop gebruik te maken van de helpfuncties van Excel. U kunt veel helpfuncties onder de rechtermuisknop vinden. Of u kunt een Wizard gebruiken. De F1-toets geeft u toegang tot de uitgebreide helpteksten van Excel.

Functies gebruiken in Excel

In Excel kunt u een groot aantal functies gebruiken, waaronder rekenkundige, tekstfuncties, datumfuncties en statistische functies. U kunt een overzicht van functies zien door een =-teken in de cel te typen en dan links boven te klikken op de keuzelijst functies. Klik op de keuze Meer functies... om andere functies te zien. De functienamen zijn aangepast aan de taal van uw Excel/versie.

Een aantal, wat minder gebruikte functies, zijn standaard niet actief maar zijn wel geïnstalleerd. U kunt deze functies oproepen door bij Extra >> Invoegtoepassingen... Analysis Toolpak en Analysis Toolpak - VBA aan te zetten.

Meer informatie

Voor meer informatie over Excel kunt u terecht op het Internet bij diverse sites. Als u nog vragen hebt dan kunt u deze stellen in een van de forums. Zie het overzicht aan het begin van deze pagina.

Voor Excel zijn er ook veel boeken in de boekwinkel of de bibliotheek te koop of te leen. Let er op dat u een boek aanschaft dat past bij de Excel-versie die u hebt. Bij boeken die lagere versies van Excel beschrijven kan het voorkomen dat u delen van de functionaliteit van uw nieuwe Excel-versie niet terugvindt in het boek.